Svenska till vardags – vägskyltar del 2

Dzisiaj wpis nie tylko dla wszystkich potencjalnych kierowców, czy to samochodów, rowerów, czy innych środków transportu. Znajomość znaków drogowych to jedna z najważniejszych umiejętności wymaganych do bezpiecznego poruszania się na drodze. Przygotowałam do Was z wyczekiwaną drugą częścią nazw znaków drogowych po szwedzku. Najpierw przypomnijmy sobie kategorie znaków drogowych:

varningsmärken – znaki ostrzegawcze,

väjningspliktsmärken – znaki obowiązkowe,

förbudsmärken – znaki zakazu,

påbudsmärken – znaki nakazu,

anvisningsmärken – znaki informacyjne

Gotowi? To ruszamy z drugą pulą znaków drogowych! 😉

Några viktiga varningsmärken

varning för nedförslutning – niebezpieczny zjazd

varning för stigning – stromy podjazd,

varning för kaj – nadbrzeże lub brzeg rzeki

varning för ojämn väg – nierówna droga

varning för farthinder – próg zwalniający

varning för vägarbete – roboty drogowe

varning för flerfärgssignal – sygnały świetlne

varning för mötande trafik – odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

Några viktiga förbudsmärken

förbud mot trafik med tung lastbil – zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods – zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi

begränsad fordonsbredd – zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad … m.

begränsad fordonshöjd – zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad … m.

begränsad fordonslängd – zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad … m.

begränsad bruttovikt på fordon – zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad … t.

begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg – zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż … t.

förbud mot sväng i korsning – zakaz skręcania na najbliższym skrzyżowaniu

stopp vid tull – stój – kontrola celna

förbud mot att stanna och parkera fordon– zakaz zatrzymywania się

förbud mot att parkera fordon – zakaz postoju

förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum – zakaz postoju w dni nieparzyste

 förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum – zakaz postoju w dni parzyste

Några viktiga påbudsmärken

påbjuden körriktning – nakaz kierunku jazdy

 påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods – nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi

Några viktiga anvisningsmärken

gångfartsområde – strefa zamieszkania

gångfartsområde upphör – koniec strefy zamieszkania

sammanvävning – ”jazda na suwak”

parkering – parking

taxi – postój taksówek

automatisk trafikövervakning – automatyczne monitorowanie ruchu

tunnel – tunel

utrymningsväg – droga ewakuacji

miljözon – strefa ekologiczna

slut på miljözon – koniec strefy ekologicznej

cykelgata – ulica rowerowa

cykelgata upphör – koniec ulicy rowerowej

Nie bójcie się ilości nazw znaków drogowych w dzisiejszym blogu. Jeśli tylko się przyjrzycie, to mnóstwo słów się w nich powtarza. Nie taki diabeł straszny 😉. A jeśli macie ochotę możecie je przećwiczyć w QUIZIE! Trzymam za Was kciuki! Vi ses!

Tekst: Anna Hamanowicz

Podobne wpisy