Ogarniamy czasowniki z przedrostkiem GENOM-!

Hejsan! Dzisiejszy wpis kieruję do osób, które mają już solidne podstawy w szwedzkim i chcą poznać bardziej zaawansowane słownictwo. Zapewne natknęliście się już na czasowniki z przedrostkami, czyli takie, które zaczynają się na be-, genom-, för-, -, etc. W tej nowej serii na naszym blogu poznacie właśnie takie czasowniki. Zaczynamy dziś od tych, które zaczynają się od przedrostka genom, który dosłownie znaczy przez, poprzez. Lecimy!

genomarbeta – starannie opracować, wypracować

Med hjälp av den kollektiva sorgen är det möjligt att genomarbeta svåra problem. – Przy pomocy zbiorowej żałoby przepracowanie trudnych problemów jest możliwe.

Det finns olika metoder för att söka, berarbeta och sammanställa historiskt källmaterial. – Istnieją różne metody na szukanie, opracowanie i zestawianie historycznych materiałów źródłowych.

genomdriva – przeprowadzać, przeforsować, wyegzekwować

Kommissionen har ingen direkt behörighet att genomdriva dessa normer. – Komisja nie ma bezpośrednich uprawnień do egzekwowania tych standardów.

genomföra – realizować, przeprowadzać

De lyckades genomföra programmet enligt schemat. – Udało im się zrealizować program zgodnie z planem.

genomgå – doświadczać, doznawać, przejść

De genomgick hemska saker under kriget. – Oni doświadczyli potwornych rzeczy podczas wojny.

Arbetsmarknaden har genomgått stora förändringar. – Rynek pracy przeszedł duże zmiany.

genomskåda – przejrzeć, przeniknąć

Hans bluff var genomskådad, det visste de båda. – Jego blef został wykryty, oboje o tym wiedzieli.

genomsyra – przesiąknąć, przeniknąć

Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra allt vi gör. – Perspektywa równości płci powinna przeniknąć wszystko co robimy.

genomsöka – przeszukać

Polisen genomsökte lägenheten. – Policja przeszukała mieszkanie.

Pamiętajcie, żeby tworzyć własne zdania z nowymi słówkami, w ten sposób najszybciej i najlepiej je utrwalimy. A dodatkowo możecie je zawsze utrwalić w naszym QUIZIE! Widzimy się w następnym wpisie! Tymczasem!

Tekst: Anna Hamanowicz

Podobne wpisy