NOTA AUTORSKA

Wszelkie treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, w tym w szczególności teksty, zdjęcia oraz materiały edukacyjne, podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2022, poz. 2509 ze zm.). Bez zgody autora – Anny Kicki, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą HUMLA Anna Kicka – zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Naruszenie powyższych postanowień może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą, jak również karną.