Jak to powiedzieć inaczej? #11

Witajcie, miłośnicy synonimów, którzy chcą wzbogacić swoje zaawansowane słownictwo! Dziś już po raz jedenasty przedstawię Wam siedem być może nowych dla Was słów, oraz pasujące do nich synonimy. Przygotujcie więc coś do notowania, zaczynamy! 

1. Europaparlamentet har ÅNYO uttryckt sitt stöd för Galileoprojektet. – Parlament  Europejski ponownie wyraził swoje poparcie dla programu Galileo.

Europaparlamentet har PÅ NYTT uttryckt sitt stöd för Galileoprojektet. – Parlament  Europejski na nowo wyraził swoje poparcie dla programu Galileo.

Europaparlamentet har uttryckt sitt stöd för Galileoprojektet IGEN. – Parlament  Europejski znów wyraził swoje poparcie dla programu Galileo.

2. Att försöka skruva ihop IKEAmöbler gjorde mig URSINNIG. – Próba skręcenia mebli z Ikei rozwścieczyła mnie.

Att försöka skruva ihop IKEAmöbler gjorde mig RASANDE. – Próba skręcenia mebli z Ikei wściekła mnie.

Att försöka skruva ihop IKEAmöbler gjorde mig ILSKEN. – Próba skręcenia mebli z Ikei mnie rozzłościła mnie.

3. Elektricitet och gas är OUMBÄRLIGA produkter och skiljer sig från andra varor. – Elektrycznośc i gaz są niezbędnymi produktami i różnią się od innych towarów.

Elektricitet och gas är NÖDVÄNDIGA produkter och skiljer sig från andra varor. – Elektrycznośc i gaz są koniecznymi produktami i różnią się od innych towarów.

Elektricitet och gas är OERSÄTTLIGA produkter och skiljer sig från andra varor. – Elektrycznośc i gaz są produktami nie do zastąpienia i różnią się od innych towarów.

4. Sökanden INVÄNDE inte mot detta. – Strona skarżąca nie wniosła sprzeciwu wobec tego.

Sökanden OPPONERADE SIG inte mot detta. – Strona skarżąca nie zaoponowała wobec tego.

Sökanden SA inte EMOT detta. – Strona skarżąca sprzeciwia się temu.

5. Bättre att göra en kort jättebra film, än en lång MEDELMÅTTIG. – Lepiej jest zrobić bardzo dobry film krótkometrażowy, niż przeciętny długometrażowy.

Bättre att göra en kort jättebra film, än en lång SLÄTSTRUKEN. – Lepiej jest zrobić bardzo dobry film krótkometrażowy, niż przeciętny (tuzinkowy) długometrażowy.

Bättre att göra en kort jättebra film, än en lång HALVBRA. – Lepiej jest zrobić bardzo dobry film krótkometrażowy, niż średni długometrażowy.

6. Förlaget gav ut ett URVAL av Tomas Tranströmers dikter. – Wydawnictwo opublikowało wybór wierszy Tomasa Tranströmera.

Förlaget gav ut en SAMLING av Tomas Tranströmers dikter. – Wydawnictwo opublikowało zbiór wierszy Tomasa Tranströmera.

Förlaget gav ut en KOLLEKTION av Tomas Tranströmers dikter. – Wydawnictwo opublikowało kolekcję wierszy Tomasa Tranströmera.

7. Hovrätten fastslog tidigare att det rörde sig om OLAGA hot. – Sąd apelacyjny ustalił wcześniej, że chodziło o bezprawną groźbę.

Hovrätten fastslog tidigare att det rörde sig om STRAFFBART hot. – Sąd apelacyjny ustalił wcześniej, że chodziło o karalną groźbę.

Hovrätten fastslog tidigare att det rörde sig om ILLEGALT hot. – Sąd apelacyjny ustalił wcześniej, że chodziło o nielegalną groźbę.

Dziś było intensywnie, więc na tym kończymy😊 Dajcie znać, czy znacie jeszcze jakieś synonimy powyższych słów. Chętnie przeczytam też przykłady Waszych zdań po szwedzku, gdzie wykorzystacie nowe słownictwo. Widzimy się w quizie i już niebawem w kolejnym blogu! Hej så länge!

Tekst: Anna Hamanowicz

Podobne wpisy