Jak to powiedzieć inaczej? #10

Hejsan! Dziś zajmiemy się już po raz dziesiąty synonimami w języku szwedzkim!:) Ostatnio skupiliśmy się na rzeczowniku, tak więc czas na poszerzenie słownictwa czasownikowego. Poznacie (albo powtórzycie😊) 21 czasowników i wyrażeń odczasownikowych, które wzbogacą Wasz szwedzki. Wpis jest kierowany głównie do osób na poziomie średniozaawansowanym, ale oczywiście wszystkich Was zachęcam do lektury😊 Zaczynamy!

1. Ägaren ANMODADES att flytta bilen. – Właściciel został poproszony (grzecznościowe/oficjalne) o przestawienie samochodu.

Ägaren BADS att flytta bilen. – Właściciel został poproszony o przestawienie samochodu.

Ägaren UPPMANADES att flytta bilen. – Właściciel został poproszony o/wezwany do przestawienie/a samochodu.

Kommissionen har, PÅ ANMODAN AV parlamentet, föreslagit en mycket nyttig och förnuftig ändring av samtrafiksdirektivet. – Na wniosek Parlamentu Komisja zaproponowała bardzo użyteczną i rozsądną zmianę dyrektywy w sprawie połączeń wzajemnych.

2. En del studenter hade svårt att TILLGODOGÖRA SIG föreläsningen. – Część studentów miała trudność, żeby skorzystać (wynieść coś) z wykładu.

En del studenter hade svårt att DRA NYTTA AV föreläsningen. – Część studentów miała trudność, żeby wynieść korzyść z wykładu.

En del studenter hade svårt att TILLÄGNA SIG något AV föreläsningen. – Część studentów miała trudność, żeby przyswoić coś z wykładu.

3. Man måste BEAKTA att brottslingarna var mycket unga. – Należy uwzględnić fakt, że przestępcy byli bardzo młodzi.

Man måste TA HÄNSYN TILL att brottslingarna var mycket unga. – Należy mieć na uwadze, że przestępcy byli bardzo młodzi.

Man måste TÄNKA PÅ att brottslingarna var mycket unga. – Należy pomyśleć, że przestępcy byli bardzo młodzi.

4. Genom att repetera, FÖRSTÄRKER man sina kunskaper. – Poprzez powtarzanie wzmacniamy swoją wiedzę.

Genom att repetera, BEFÄSTER man sina kunskaper. – Poprzez powtarzanie umacniamy swoją wiedzę.

Genom att repetera, FÖRBÄTTRAR man sina kunskaper. – Poprzez powtarzanie polepszamy swoją wiedzę.

5. Vi REKOMMENDERAR en utvidgning. – Zalecamy rozbudowę.

Vi FÖRORDAR en utvidgning. – Polecamy rozbudowę.

Vi FÖRESPRÅKAR en utvidgning. – Opowiadamy się za rozbudową.

6. Reportaget gav en SNEDVRIDEN bild av demonstrationen. – Reportaż dał wypaczony obraz demonstracji.

Reportaget gav en FÖRVANSKAD bild av demonstrationen. – Reportaż dał przekręcony obraz demonstracji.

Reportaget gav en FÖRVRÄNGD bild av demonstrationen. – Reportaż dał zniekształcony obraz demonstracji.

7. Vakterna är BEVÄPNADE. – Strażnicy byli uzbrojeni.

Vakterna är UTRUSTADE MED VAPEN. – Strażnicy byli wyposażeni w broń.

Vakterna är FÖRSEDDA MED VAPEN. – Strażnicy byli zaopatrzeni w broń.

Ile z tych słów znaliście, a które są dla Was totalnie nowe? Nie zapomnijcie, że jutro Wasza nowa wiedza będzie sprawdzona w quizie😊 Vi ses!

Tekst: Anna Hamanowicz

Podobne wpisy